Missie en visie

 

Missie

 

SportMixz wil kinderen een goede basis geven voor een sportief, gezond en weerbaar leven. Niet de sport, maar het kind staat centraal. Wij zijn niet op zoek naar kampioenen, maar willen elk kind zijn/haar kracht laten ontdekken. Plezier, vertrouwen, zelfvertrouwen en respect staan daarbij voorop.

 

Visie

 

Bewegingsarmoede is een groot probleem bij de hedendaagse jeugd. Kinderen zitten vooral stil en bewegen te weinig, omdat onze maatschappij daartoe niet meer uitnodigt. Het gevolg: kinderen worden steeds dikker en zijn op steeds jongere leeftijd ongezond. Een zorgwekkende ontwikkeling. Toch is sporten bij SportMixz niet een kwestie van ‘moeten’. In plaats daarvan zorgen wij ervoor dat kinderen spelenderwijs meer plezier krijgen in sporten en bewegen. Door hun motorische vaardigheden te verbeteren, gaan kinderen vanzelf meer bewegen.

 

Vanuit deze gedachte verzorgt SportMindz een breed en gevarieerd sportprogramma voor de jeugd. Dat is in de eerste plaats goed voor de kinderen, want jong geleerd is oud gedaan. Bijkomend voordeel is dat gezonde kinderen goed zijn voor onze maatschappij. Bewegende Nederlanders zijn doorgaand gezonder en kunnen actiever deelnemen aan de samenleving.

 

 

René Gude

 

De visie en missie van SportMindz komen deels voort uit het gedachtegoed van wijlen René Gude, voormalig Denker des Vaderlands.

 

Gude stelt dat zaken als filosofie en wetenschap, religie, sport en kunst dienen als basisvaardigheden in het sociale verkeer. Daarbij is sporten een methode om niet alleen het lichaam, maar ook inzicht, teamwork en doorzettingsvermogen te oefenen. Sporten stimuleert de innerlijke ontwikkeling en geeft een kind een betere eigenwaarde.

 

 

 

ADO dag

 

 

Kinderen bewegen steeds minder. Om dat tegen te gaan organiseerden SportMindz, Holland Dance en ADO Den Haag in de Maatschappij op 24 juni 2015 een grote SportMixz Dag in het Kyocera Stadion voor 200 kinderen uit Den Haag en omgeving. Tijdens de SportMixz Dag op 24 juni kwamen alle 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Om de motorische ontwikkeling te stimuleren werden de oefeningen en spelvormen uit MultiMove gebruikt, een wetenschappelijk onderbouwd programma met spelvormen. België is dit programma door universiteiten en sportfederaties ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Voor het eerst werd hier nu dans aan verbonden.

 

 

 

SportMixz is het jeugdprogramma van Stichting SportMindz